opgave pasar


PASAR MALAMS.NL - LOGO 

Opgave van een ‘pasar’ of van een
evt. ander gerelateerd evenement

 
 
 
Ondergetekende verzoekt een pasar en/of aanverwant/gerelateerd evenement op te nemen en toe te voegen aan de kalender op deze website en verklaart hiertoe alle onderstaande gevraagde gegevens volledig en correct ingevuld te hebben * :

* alle velden zijn absoluut verplicht om in te vullen, zonder welke uw evt. plaatsingsverzoek niet in behandeling genomen wordt !

 
 

naam persoon die opgave doet :

voor/namens organisator :

e-mail adres :

telefoonnummer :

datum / data pasar :

plaats pasar :

naam pasar of evt. quick link naar website pasar :

naam locatie pasar :

naam of evt. website organisator :