home

Van harte welkom op deze
website pasarmalams.nl

 
Deze is openbaar en voor iedereen bestemd. Er wordt hier een zo goed mogelijk overzicht gegeven van wanneer en waar alle ‘pasars’ of daaraan/daarmee gerelateerde evenementen en activiteiten overal te vinden zijn. Ook is er veel aanvullende informatie beschikbaar op o.a. het gebied van ‘pasars’ en alle aanverwante events.
 
 
Tevens is er een overzicht van organisatoren vermeld die ‘pasars’ verzorgen en een outline van artiesten en orkesten die regelmatig overal op de ‘pasars’ optreden. Geheel overzichtelijk … en zonder reclame of banners !

Voor de organisatoren van ‘pasars’ of gerelateerde evenementen is deze website ook een hele goede leidraad om gunstige data te kunnen vinden en in te plannen waarop deze (nog) niet plaatsvinden en die nog vrij zijn. Ook kunnen zij hier een opgave doen van hun events en zullen deze na beoordeling en na goedkeuring worden opgenomen in de pasar kalender. Dit kan online via pasar opgave.
 

Dit is een volledig objectieve informatieve website zonder enig belang, dus info van elke organisator van pasars is zonder
meer welkom en wordt te allen tijde kosteloos vermeld, ongeacht of deze wel of niet van commerciƫle of culturele aard is !

 

Klik hier voor het laatste nieuws op onze facebook pagina of wordt lid van onze facebook groep