Opgave pasar

 

Opgave van een ‘pasar’ of van een
evt. ander gerelateerd evenement

 
Ondergetekende verzoekt een pasar en/of aanverwant/gerelateerd evenement op te nemen en toe te voegen aan de kalender op deze site en verklaart onderstaande gegevens volledig en correct ingevuld te hebben * :
 
* alle velden zijn absoluut verplicht om in te vullen, zonder welke uw evt. plaatsingsverzoek niet in behandeling genomen wordt !
 
 

  naam persoon die opgave doet :

  voor/namens organisator :

  e-mail adres :

  telefoonnummer :

  datum / data pasar :

  naam of website pasar :

  plaats pasar :

  naam locatie pasar :

  naam of website organisator :

  evt. afbeelding/logo (hier te uploaden : liggend formaat 500x300 pixels/300 dpi) :